Inspektorzy HRW stwierdzili, że w Serbii na rodziców dzieci niepełnosprawnych władze wywierają presję, aby umieścili je w państwowych ośrodkach, gdzie są zaniedbywane, nie uczęszczają do szkoły i są odcięte od rodziny. Według raportu władze powinny w miarę możliwości przekazywać dzieci rodzinom, w których - jak podkreślono - rozwijają się lepiej umysłowo i emocjonalnie.

W raporcie przypomniano, że Serbia, która rozpoczęła z UE negocjacje w sprawie członkostwa, ratyfikowała konwencje ONZ dotyczących praw człowieka, osób z niepełnosprawnością i konwencje dotyczące zakazu wszelkich form tortur.

"Komisja Europejska, w ramach kontroli przestrzegania wymogów akcesyjnych powinna skłonić Serbię do wypełniania zobowiązań dotyczących przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, gdyż jest to wstępny warunek członkostwa w UE" - podkreślono w raporcie HRW.

Reklama

W Serbii system ochrony zdrowia publicznego załamał się z braku funduszy po wybuchu wojen na Bałkanach w latach 90. Jak zauważa agencja Reutera, w tradycyjnym bałkańskim społeczeństwie niepełnosprawne dzieci są często odrzucane przez własne rodziny.

Dzieci te stanowią około 80 procent nieletnich przebywających w często zaniedbanych serbskich ośrodkach opiekuńczych, gdzie brakuje personelu i funduszy. 60 procent z nich nie chodzi do szkoły - przypomina Reuters.

W raporcie, powołującym się na badania dzieci, które wróciły do swych rodzin, zaleca się władzom Serbii zaprzestanie budowania ośrodków opieki i wprowadzenie systemu pomocy dla dzieci i ich rodzin w celu zintegrowania ich ze społeczeństwem.

"Dzieci, które zostały przeniesione z instytucji do środowiska rodzinnego, wykazały oznaki poprawy rozwoju intelektualnego, zmniejszenie objawów wycofania emocjonalnego i zmniejszoną częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych" - napisano w raporcie.

HRW zaapelowała do międzynarodowych organizacji finansowych, w tym do Banku Światowego, o pomoc finansową dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Serbia w grudniu ubiegłego roku rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Brukselą i ma nadzieję na ich zakończenie do 2019 roku.(PAP)