Senackie komisje: rolnictwa oraz finansów publicznych poparły w środę ustawę o pożyczce lombardowej dot. rolników wraz z poprawką zgłoszoną przez biuro legislacyjne. Nowela uchyla zapisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należało stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Chodzi o znowelizowaną 20 marca br. przez Sejm ustawę – Kodeks cywilny, ustawę o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Poprawka biura legislacyjnego dotyczy dopisania przepisów przejściowych, która mówi, że "do umów zawartych przed dniem wejścia niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisyaby ujednolić tę sytuację, która miała miejsce w przypadku wejście ustawy od 7 stycznia do wejścia nowelizacji".

Ustawa uchyla przepisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych i niektóre przepisy o pożyczce. Według autorów nowelizacji, wejście w życie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej spowodowało objęcie ochroną konsumencką wszystkich rolników, a więc także rolników, którzy w obecnym stanie prawnym kwalifikowani są jako przedsiębiorcy oraz ograniczyło dostęp rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe oraz zaburzenie stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych.

Ponadto nowe przepisy zaburzyły finansowanie procesów inwestycyjnych w rolnictwie ponieważ ustawa o kredycie konsumenckim (dotycząca prostych, masowych produktów kredytowych) nie jest dostosowana do finansowania skomplikowanych projektów inwestycyjnych w rolnictwie, a także do udzielania kredytów ze wsparciem publicznym (np. dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Banku Gospodarstwa Krajowego).

Według informacji ministerstwa finansów, bazujących na danych pozyskanych z banków spółdzielczych, w okresie od 7 stycznia do 29 lutego br. ponad połowa banków spółdzielczych nie udzieliła żadnego kredytu w "reżimie konsumenckim", w stosunku tego samego okresu do ubiegłego roku liczba kredytów spadła o 74 proc. Obserwowany jest też sukcesywny spadek dostępu rolników do kredytów. W styczniu 2022 r. akcja kredytowa dla rolników wynosiła 393 mln zł; 1 stycznia 2023 r. - 286 mln zł, a rok później - 206 mln zł - wynika z danych MF, prezentowanych w czasie prac legislacyjnych w Sejmie.

Teraz ustawa trafi jeszcze pod obrady plenarne Senatu. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/