Klub Kukiz’15 złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy wprowadzającej instytucje opiekuna prawnego i medycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w miejsce ich ubezwłasnowolnienia. Jak zaznaczyła poseł Agnieszka Ścigaj, to odpowiedź na postulaty środowiska.

Złożony w Sejmie projekt dotyczy zmian w ustawach Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o innych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie. „Dzięki niemu po raz pierwszy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojawia się określenie osoby niepełnosprawnej intelektualnie” - zaznaczyła Ścigaj.

Według niej klub Kukiz'15 przedstawił rozwiązania oddolnie postulowane przez środowiska niepełnosprawnych od kilkunastu lat. „Ustawa wprowadza dwie nowe funkcje w życie osoby niepełnosprawnej intelektualnie: pełnomocnika medycznego, czyli opiekuna ustanawianego przez sąd do współdecydowania w sprawie wykonania zabiegów medycznych oraz pełnomocnika prawnego, który będzie wykonywał określone czynności prawne za osobę niepełnosprawną” - zaznaczyła posłanka.

Zapowiedziała, że jest to pierwsza z serii propozycji zmian prawnych mających na celu poprawę sytuacji niepełnosprawnych, które klub zamierza wnieść do Sejmu w najbliższych miesiącach. „Przygotowujemy cały pakiet na razie drobnych zmian, chociaż cała polityka wobec osób niepełnosprawnych wymaga gruntownej reformy (…). My w czasie, kiedy inne partie zajmują się rozgrywkami, mówimy, że to środowisko czeka 15 lat na uregulowania, które pomogą im w codziennym życiu” - podkreśliła Ścigaj.

W sobotę klub parlamentarny Kukiz'15 gościł w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach k. Krakowa, gdzie posłowie m.in. rozegrali mecz piłki nożnej z drużyną złożoną z pracowników i podopiecznych placówki. Jak zaznaczył szef fundacji ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, było to ważne wydarzenie w życiu tej społeczności, bo „problemy niepełnosprawnych ciągle są traktowane jako sprawy trzecio- czy czwartorzędne, natomiast liczba osób niepełnosprawnych i ich rodziców jest ogromna i bez sensownego rozwiązania pewnych przepisów prawnych nie da się funkcjonować”.

Ks. Isakowicz-Zaleski przypomniał, że Paweł Kukiz jest związany z fundacją od wielu lat - znajduje się wśród laureatów Medalu św. Brata Alberta, przyznawanego przez tę instytucję. „Zajmujemy się sytuacją osób niepełnosprawnych nie ze względu na marketing polityczny” - zaznaczył Kukiz.