Dwie uchwalone ustawy, cztery kolejne projekty w parlamencie; siedem podpisanych rozporządzeń, a kolejne 19 w trakcie prac - to działania legislacyjne MRPiPS w pierwszym półroczu rządów PiS. Wśród osiągnieć resortu jest m.in. program 500 plus - wskazała jego szefowa.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, na którym podsumowywano pierwsze pół roku rządu, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę przede wszystkim na ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadziła program "Rodzina 500 plus", dzięki któremu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Przypomniała, że ustawa została uchwalona 11 lutego br. i weszła w życie 1 kwietnia.

Rafalska poinformowała, że do 10 maja złożono prawie 2,3 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego 528 tys. w formie elektronicznej. Podkreśliła, że wydano już 964 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia i wypłacono już 1 mln 194 tys. świadczeń. Dodała, że wydatki z budżetu poniesione na świadczenie wychowawcze to 594 mln zł.

Szefowa resortu rodziny podkreślała, że program 500 plus ma zwiększyć dzietność, zredukować ubóstwo najmłodszych, jest też inwestycją w kapitał ludzki.

Reklama

Realizacja programu ma, jak zakładają szacunki, zwiększyć liczbę urodzeń o 278 tys. w perspektywie 10 lat. Planuje się, jak mówiła Rafalska, że za 10 lat wskaźnik dzietności wzrośnie z 1,29 do 1,6.

Celem programu jest też, jak podkreślała, inwestycja w kapitał ludzki. „Ten cel łączy się z ideą budowania konkurencyjnego, wyposażonego w wiedzę i umiejętności społeczeństwa” – powiedziała.

Reklama

„Nie możemy się opierać na przeświadczeniu, że polityka rodzinna jest równoznaczna z polityką socjalną. (... ) Polityka rodzinna to inwestycja, inwestujemy w ludzi, budujemy silne państwo. Już pierwsze badania opinii publicznej wskazują, że Polacy wydadzą otrzymane świadczenie wychowawcze, inwestując je w dzieci. Lepiej wykształcone, odżywione czy leczone młode pokolenie to długoterminowa korzyść dla Polski” – podkreśliła.

Trzeci cel programu 500 plus to, jak mówiła Rafalska, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych.

„Z naszych szacunków wynika, że dzięki wprowadzeniu świadczenia wychowawczego ubóstwo może spaść o 3 punkty procentowe, natomiast zagrożenie ubóstwem pośród dzieci i młodzieży do 17 roku życia zmaleje z 23 do poziomu 11 proc.” – dodała.

Rafalska wskazała również, że cztery projekty ustaw są w Sejmie lub w Senacie; pięć projektów jest w trakcie ścieżki legislacyjnej i w konsultacji. Mówiła m.in. o uchwalonej w zeszłym tygodniu nowelizacji Kodeksu pracy, której celem jest likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki i zobowiązanie pracodawców pisemnego do potwierdzania warunków umowy wcześniej zawartej z pracownikami. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września.

Rafalska wspomniała także o projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Podkreśliła, że Rada Dialogu Społecznego w tej kwestii wypracowała wspólne stanowisko. Wyjaśniła, że pierwotnie wejście w życie tych przepisów było planowane na lipiec lub wrzesień, "ale w związku z tym, że mamy zawarty tak cenny, historyczny kompromis, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.".

Minister odniosła się także do rozporządzenia Rady Ministrów, które zmienia algorytm przekazywania środków z PFRON. "Dzięki tej zmianie zwiększono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej" - podkreśliła.

Rafalska powiedziała, że prezydencki projekt przywracający poprzedni wiek emerytalny jest rozpatrywany przez sejmową podkomisję nadzwyczajną. Dodała, że Rada Ministrów pozytywnie opiniuje tę propozycję, a projekt stanowiska rządu jest w uzgodnieniach zewnętrznych do 19 maja br.

Premier Beata Szydło, komentując wystąpienie szefowej MRPiPS, podkreśliła, że "wszyscy w Polsce czekają na obniżenie wieku emerytalnego". "Bardzo proszę, żeby - kiedy już będą uzgodnienia dotyczące stanowiska rządowego (...) - jak najszybciej podjąć współpracę z podkomisją sejmową, tak byśmy mogli ten projekt o obniżeniu wieku emerytalnego (...) zakończyć. Żebyśmy do końca roku, tak jak było deklarowane, ten projekt przyjęli" - powiedziała.