Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zależnej od PMPG Polskie Media spółce Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost (AWR Wprost) oraz pozwanym dziennikarzom przeprosić Kamila Durczoka, a także zapłacić solidarnie kwotę 500 tys. zł, podała spółka. W ocenie PMPG wyrok jest niesłuszny i istnieją zasadne podstawy do wniesienia przez AWR Wprost środka odwoławczego.

"W ocenie sądu publikacja w tygodniku 'Wprost' naruszyła prawo do wizerunku, prywatności i intymności powoda. Emitent informuje, że wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocny" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem zakończonego postępowania było roszczenie o ochronę dóbr osobistych powoda w związku z ich naruszeniem w wydawanym przez AWR Wprost tygodniku "Wprost" (w artykule "Kamil Durczok. Fakty po Faktach" z dnia 16 lutego 2015 roku) i zapłatę na rzecz Kamila Durczoka zadośćuczynienia w wysokości 7 mln zł.

Reklama

"Emitent wskazuje, że Sąd Okręgowy przyznał rację AWR Wprost, że kwota zadośćuczynienia, której zapłaty domagał się w pozwie Kamil Durczok była rażąco wygórowana. Tym samym ryzyko zasądzenia od AWR Wprost kwoty w wysokości 7 000 000,00 zł, w przypadku wniesienia przez powoda apelacji od wyroku, jest w ocenie emitenta znikome" – czytamy dalej.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie wciąż toczy się postępowanie z powództwa Kamila Durczoka przeciwko AWR Wprost, którego przedmiotem jest ochrona dóbr osobistych Durczoka w związku z "rzekomym rozpowszechnieniem w tygodniku 'Wprost' (w artykułach 'Ukryta prawda' z dnia 9 lutego 2015 roku oraz 'Nietykalny' z dnia 23 lutego 2015 roku) nieprawdziwych informacji na temat Pana Kamila Durczoka", podano również.