Rada Polityki Pieniężnej na piątkowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 1,50 proc. w skali rocznej. (PAP)