"SLD nie jest kryptopisem, natomiast nie stoi twardo w wypowiedziach swoich szefów na gruncie polskiej konstytucji. Martwi mnie to, dlatego że SLD była partią, która tę konstytucję w dużym stopniu przygotowała i uchwaliła - mówił Ryszard Kalisz w wywiadzie dla Superstacji.

"SLD nie prezentuje żadnych nowych wartości, które mogłyby przekonać do tej partii nowych wyborców. Młodych, którzy mają swój lewicowy pogląd świata. I również nie jest partią stojącą tak bardzo mocno na gruncie demokratycznego państwa prawnego dlatego, że słyszeliśmy wypowiedzi Leszka Millera i takie nie do końca określone wypowiedzi nowego przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego, którzy tak chcieliby być między PiSem a demokratycznym państwem - ubolewa nad kondycją Sojuszu Ryszard Kalisz. Cały wywiad w Superstacji