"Turcja musi podjąć niezbędne kroki, aby spełnić do końca kwietnia pozostające jej jeszcze kryteria liberalizacji wizowej" - oświadczył Awramopulos. Jak dodał, pozwoliłoby to na zniesienie przez UE wiz dla obywateli Turcji najpóźniej do końca czerwca bieżącego roku.

Przyśpieszenie liberalizacji wizowej to jedno z ustaleń uzgodnionego w marcu unijno-tureckiego planu działań w celu powstrzymania fali migracji. Komisja Europejska zaznacza, że wyznaczenie takiego ambitnego harmonogramu nie może oznaczać, że Turcja będzie traktowana łagodniej pod kątem wypełniania warunków zniesienia wiz.

"Nie możemy zaproponować liberalizacji wizowej, jeżeli wszystkie kryteria nie zostaną spełnione. Komisja przedstawi swój trzeci raport z postępów w dziedzinie liberalizacji wizowej 4 maja" - powiedział Awramopulos.

Aby wizy dla Turków mogły zostać zniesione, kraj ten musi spełnić w sumie 72 kryteria. KE nie poinformowała, ile z nich zostało już wypełnionych. Wskazywała m.in. na konieczność szybszego rozpatrywania wniosków azylowych, zapewnienia uchodźcom dostępu do rynku pracy, zaostrzenia wymogów wizowych dla obywateli krajów, z których napływa najwięcej imigrantów, jak również na wzmocnienie ochrony praw podstawowych oraz zaprzestanie dyskryminacji obywateli Cypru, którego Turcja nie uznaje.

Do zniesienia wiz konieczne jest zielone światło od rządów państw UE i Parlamentu Europejskiego.

W środę Awramopulos przedstawił sprawozdanie z realizacji unijno-tureckiego planu zahamowania migracji. Plan ten przewiduje, że Turcja będzie przyjmować z powrotem wszystkich migrantów, którzy nielegalnie przedostają się na greckie wyspy po 20 marca. Z kolei kraje UE mają przejmować uchodźców syryjskich bezpośrednio z obozów w Turcji; za jednego odesłanego z Grecji do Turcji Syryjczyka państwa unijne mają przesiedlić z Turcji jednego syryjskiego uchodźcę.

Według KE "liczba osób nielegalnie dostających się z Turcji do Grecji przez Morze Egejskie znacznie spadła". Od 4 kwietnia z Grecji do Turcji odesłano 325 nielegalnych migrantów. Kraje UE przesiedliły bezpośrednio z Turcji 103 syryjskich uchodźców.

Grecja przyśpieszyła swe procedury azylowe. Każdy imigrant, który przedostaje się do tego państwa - legalnie czy nielegalnie - ma prawo wystąpić o azyl. Na greckich wyspach zmobilizowano do pracy przy wnioskach azylowych 1,5 tysiąca urzędników i policjantów. Są oni wspierani przez 60 funkcjonariuszy Europejskiego Biura Wsparcia w dziedzinie Azylu i 67 tłumaczy.

Według KE unijna agencja Frontex wysłała na wyspy greckie 318 funkcjonariuszy do eskortowania migrantów i 21 ekspertów ds. readmisji. Pomagają oni w organizacji odsyłania nielegalnych migrantów. Do greckich punktów szybkiej rejestracji migrantów ("hotspotów") przybyło 25 tureckich funkcjonariuszy łącznikowych, natomiast do miejsc przybywania migrantów w Turcji udało się pięciu funkcjonariuszy greckich.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)