Krakowski sąd nie uwzględnił w czwartek zażalenia na aresztowanie naczelnika jednego z wydziałów zarządu CBŚP w Rzeszowie Daniela Ś. Decyzję o aresztowaniu utrzymał w mocy. Daniel Ś. pozostanie w areszcie do 26 maja.

Sąd nie uwzględnił także zażalenia na areszt innego podejrzanego w tej sprawie Jewgienija R. Posiedzenia w tej sprawie odbywały się z wyłączeniem jawności. Sąd odroczył sporządzenie pisemnego uzasadnienia na siedem dni.

Naczelnik zarządu CBŚP w Rzeszowie Krzysztof B., naczelnik jednego z wydziałów zarządu CBŚP w Rzeszowie Daniel Ś. oraz trzej inni podejrzani zostali zatrzymani 27 lutego na potrzeby śledztwa prowadzonego przez krakowską prokuraturę okręgową.

Według komunikatu prokuratury, zamieszczonego na stronie internetowej, postępowanie dotyczy korupcji i przestępstw związanych z prostytucją. Według mediów, sprawa dotyczy procederu sprowadzania prostytutek do jednego z hoteli i czerpania z tego korzyści oraz zaniechania przez CBŚP działania w tej sprawie.

Reklama

Po przedstawieniu zarzutów podejrzanym prokuratura wystąpiła w poniedziałek 29 lutego z wnioskami do sądu o tymczasowe aresztowanie czterech z nich. Wnioski o areszt dotyczyły Krzysztofa B., Daniela Ś. oraz podejrzanych Aleksieja R. i Jewgienija R.

Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie naczelnika zarządu Krzysztofa B., któremu prokuratura postawiła zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, oraz przyjęcie takiej korzyści, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Reklama

Sąd zdecydował natomiast o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące, tj. do 26 maja, Daniela Ś., któremu prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa i pomocnictwo w czerpaniu korzyści z prostytucji i w nakłanianiu lub ułatwianiu prostytucji, oraz żądania takiej korzyści - za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podobnie sąd zdecydował o aresztowaniu do 26 maja Aleksieja R., któremu postawiono zarzuty handlu ludźmi i czerpania korzyści z prostytucji oraz udzielenie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną. Podstawą tymczasowego aresztowania była obawa matactwa procesowego oraz groźba wymierzenia surowej kary, która stymuluje do podejmowania działań utrudniających postępowanie karne.

Areszt zastosowano także wobec podejrzanego o udzielenie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną Jewgienija R. (zagrożenie do 8 lat więzienia).

Wobec piątego podejrzanego o inicjałach J.M. prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 15 tys. zł.

Zażalenie prokuratury na odmowę zastosowania przez sąd aresztu tymczasowego wobec naczelnika zarządu rzeszowskiego CBŚP Krzysztofa B. rozpoznawane będzie w kwietniu.