Wiceminister infrastruktury i budownictwa odpowiedzialny za kolej Piotr Stomma powiedział w czwartek dziennikarzom, że będą korekty w przyjętym w ubiegłym roku Krajowym Programie Kolejowym (KPK) dotyczącym inwestycji w infrastrukturę kolejową do 2023 r.

Będą zmiany w Krajowym Programie Kolejowym

"Trzeba się spodziewać przesunięć w Krajowym Programie Kolejowym. Jest to konieczne ze względu na stan przygotowania inwestycji przez PKP PLK, który był inny niż deklarowany w połowie zeszłego roku oraz ze względu na zmianę priorytetów rządu" - powiedział Stomma.

"Zarys nowego Krajowego Programu Kolejowego pojawi się najpóźniej do połowy tego roku. Jest naszą intencją, żeby skracać ten czas, ale jest to kwestia pewnych dyskusji rządowych" - zapewnił Stomma. Dodał, że całość zmian w programie ze względu na uzgodnienia na poziomie krajowym i w Unii Europejskiej powinna być gotowa do końca roku.

Zaznaczył, że planowane zmiany w KPK nie oznaczają wstrzymania inwestycji na kolei. "W tej chwili uzgodniliśmy z resortem rozwoju i resortem finansów wszystko co trzeba, żeby inwestycje kolejowe miały m.in. zapewnione finansowanie" - dodał Stomma.

Krajowy Program Kolejowy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2015. Jego wykonawcą jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, a nadzorowanie programu powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakłada m.in. ustalenie listy inwestycji podstawowych i rezerwowych na najbliższe osiem lat. Program przewiduje wydanie ponad 67 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Zapisano w nim 10 priorytetów, m.in. poprawę stanu technicznego najważniejszych korytarzy kolejowych, poprawę przepustowości linii kolejowych, inwestycje na tzw. Magistrali Wschodniej, na trasach Rzeszów-Kielce-Lublin-Białystok-Olsztyn czy wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Stomma poinformował także, że resort analizuje różne warianty integracji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Jak wskazał chodzi m.in. o możliwe powiązania rynku przewozów pasażerskich na poziomie regionalnym i lokalnym - albo poprzez wspólny bilet kolejowy, albo przez powiązania kapitałowe z udziałem samorządów.

"To są bardzo poważne dyskusje, ale we wczesnej fazie(...) i nie chciałbym tworzyć wrażenia, że minister z definicji wie, jak będzie najlepiej. (...) chcemy otwartej dyskusji, do której szykujemy się w sekwencji takiej: trzeba ustabilizować sytuacją Przewozów Regionalnych, ustabilizować sytuację PKP Intercity i jednocześnie pracujemy nad wariantowymi scenariuszami, które chcemy zaproponować na początek dyskusji z wszystkimi interesariuszami" - powiedział Stomma.

Wiceminister pytany był także o sytuację Przewozów Regionalnych. Agencja Rozwoju Przemysłu objęła we wrześniu 2015 r. większościowy pakiet udziałów w spółce Przewozy Regionalne i wniosła do spółki środki skarbu państwa w wysokości ok. 770 mln zł. Uzyskane z dokapitalizowania środki finansowe umożliwiły Przewozom Regionalnym realizację planu restrukturyzacji i spłatę zadłużenia głównie wobec spółek z Grupy PKP. ARP objęła 1 mln 540 tys. 607 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przewozów Regionalnych. Obecnie spółka i resort czeka na decyzję Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej dla PR.

"Jesteśmy w trakcie rozmów z Komisją Europejską na temat planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych w związku z udzieloną jej pomocą publiczną w zeszłym roku, kiedy - jak wiadomo - nie wszystkie formalizmy zostały dopełnione. Jesteśmy w trudnej pozycji, aczkolwiek jestem pewien, że obronimy ten plan restrukturyzacji" - dodał.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk poinformował, dziennikarzy, że do końca marca br. zostanie wyłoniony nowy zarząd PKP PLK. W zarządzie pojawi się dwóch członków odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.

Poinformował także, że w czwartek rozpoczęła pracę grupa robocza, która ma ustalić "wiarygodną" kwotę spodziewanych inwestycji kolejowych na 2016 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele ministerstwa infrastruktury i budownictwa, ministerstwa rozwoju, a także przedstawiciele zarządów spółek kolejowych PKP SA i PKP PLK.(PAP)

krm/ mhr/