Kilkanaście różnych pomysłów jak przeciwdziałać m.in. w mowie nienawiści powstało w ramach ogólnopolskiego projektu sfinansowanego przez Fundację Batorego. To filmy, specjalne aplikacje czy warsztaty.

Tzw. start-up'y powstały w ramach projektu "Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści" realizowanego przez Fundację Humanity in Action Polska i Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis". Organizacje na swoje działanie otrzymały dofinansowanie ze środków norweskich w ramach programu "Obywatele dla demokracji" Fundacji Batorego.

W czwartek w Białymstoku podsumowano ponad roczny projekt, w ramach którego powstało 17 start-up'ów.

Jak powiedziała PAP Monika Mazur-Rafał z Fundacji Humanity in Action Polska, projekt jest odpowiedzią na wciąż obecną w codziennym życiu mowę nienawiści. "Skala tego zjawiska jest bardzo duża - można ją zaobserwować m.in. w mediach czy dyskusji publicznej, ostatnio też coraz częściej mówi się o +hejcie+ w internecie" - podkreśliła. Dodała, że skuteczną metodą walki z mową nienawiści jest "mobilizacja ludzi", aby na tę mowę reagowali.

Dlatego celem projektu, było zachęcenie młodych ludzi, którzy swoim językiem i swoimi pomysłami pokazaliby jak walczyć z mową nienawiści w swojej społeczności. Według Mazur-Rafał organizatorzy chcieli, aby młodzi ludzie, nie tylko byli uczestnikami projektu, ale też brali odpowiedzialność za swoje działania. "Stąd pomysł na tworzenie start-up'ów, aby młodzież odpowiadała i angażowała się w swoją inicjatywę, ale też wprowadzała kreatywne i innowacyjne rozwiązania" - dodała.

Z kilkudziesięciu pomysłów zgłoszonych przez młodych ludzi z całej Polski, do realizacji wybrano 17. Mazur-Rafał powiedziała, że innowacyjność tych projektów to nie tylko rozwiązania techniczne, ale też rozwiązania aktywizujące społeczność.

Wśród start-up'ów jest m.in. specjalna wtyczka "Hejt alert", którą można zainstalować w przeglądarce internetowej i poprzez nią zgłaszać mowę nienawiści w internecie.

Inny z projektów "Wojownicy jesieni życia" mówi o problemie tzw. wiekizmu, czyli zwrócenie uwagi na osoby starsze. Jednym z elementów tego projektu było stworzenie specjalnego symulatora starości, czyli specjalnego stroju, który m.in. ogranicza zakres ruchów oraz zdolności poznawcze, z jakimi borykają się ludzie starsi.

Natomiast start-up "Opowiedz się" to platforma internetowa zbierająca historie różnorodnych osób, które w związku z "innością" narażone są na wykluczenie. Można usłyszeć historię m.in. osoby z niepełnosprawnością, muzułmanki, osoby transseksualnej czy bezdomnej.

Zdaniem Mazur-Rafał, pilotaż tego projektu jest bardzo udany i spotkał się z dużym odzewem, dlatego chciałaby by w przyszłości był kontynuowany. (PAP)

swi/ par/