W środę NATO rozpocznie ćwiczenie, które ma przetestować procedury podejmowania decyzji na szczeblu strategicznym i politycznym. Dlatego we wtorek rząd przyjął dokument zawierający ocenę hipotetycznej sytuacji przewidzianej w scenariuszu oraz wynikające z tego stanowisko.

"Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął dokument: Ocena aplikacyjnej sytuacji zagrożeń i stanowisko Polski do przedstawienia przez ambasadora RP przy NATO podczas Rady Północnoatlantyckiej (NAC) 9 marca 2016 r. dotyczącej ćwiczenia NATO CMX16" - poinformowało CIR w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Dokument jest opatrzony klauzulą poufne.

Prowadzone przez NATO ćwiczenie zarządzania kryzysowego (ang. CMX - Crisis Management Exercise) potrwa od 9 do 16 marca. Nie przewiduje ono rozmieszczania wojsk, Chodzi przede wszystkim o przetestowanie procedur.

Ze strony polskiej CMX 2016 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MSZ, MON, MSWiA oraz ABW. W charakterze obserwatora w ćwiczenia zaangażowane jest BBN.

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX 2016 jest dwudziestym z serii, jednocześnie jest to czternaste ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska.