Pułkownik Marek Powalski został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Polityki i Planowania Zasobów NATO - poinformowało Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Sojuszu. Jest to najwyższe stanowisko w Kwaterze Głównej NATO odpowiedzialne za zasoby Sojuszu.

Pochodzący z Bydgoszczy płk Powalski był dotychczas przewodniczącym Komitetu Budżetowego NATO (od 2013 roku), a wcześniej m.in. pracownikiem Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO (w latach 2008-2013). Jego wyboru na nowe stanowisko dokonała Rada Północnoatlantycka, czyli ambasadorowie państw Sojuszu.

Obejmie on nową funkcję 1 września br. Powalski będzie pierwszym przedstawicielem nowych krajów członkowskich pełniącym tę funkcję - poinformowało we wtorek Stałe Przedstawicielstwo RP.

Rada Polityki i Planowania Zasobów NATO (RPPB) zajmuje się całym spektrum zasobów NATO m.in. budżetem wojskowym i cywilnym, programem inwestycyjnym NSIP, czyli standardami interoperacyjności NATO, oraz skutkami wspólnie finansowanych wydatków osobowych.

Radzie podporządkowane są Komitet Budżetowy oraz Komitet Inwestycyjny NATO. Instytucja ta koordynuje zarządzanie zasobami Sojuszu, przygotowuje średnioterminowe plany zasobów, decyduje o polityce i zasadach wydatkowania wspólnych środków finansowych, zatwierdza pakiety inwestycyjne, realizowane z programu NISP.