Są w Rosji ludzie, którzy wciąż uczą się języka polskiego, pamiętając o ojczyźnie swoich przodków. Na kilku uczelniach, w tym na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie, funkcjonują katedry języka polskiego i historii naszej literatury.

Na terytorium Federacji Rosyjskiej mieszka około miliona osób, które przyznają się do polskich korzeni. To w większości oni kultywują polskie tradycje i uczą się naszego języka.

Organizacje polonijne działają we wszystkich regionach Rosji, od Kaliningradu po Kamczatkę. Przy większości z nich funkcjonują szkółki języka polskiego. Szefowa takiego stowarzyszenia w Ułan-Ude Maria Iwanowa przypomniała, że nasi rodacy mieszkający w dalekiej Buriacji to potomkowie XIX-wiecznych zesłańców. „Uczymy się wspólnie historii Polski, ojczystego języka i staramy się przybliżać naszym dzieciom i wnukom kraj przodków” - powiedziała Iwanowa. O tym, jak dużym zainteresowaniem cieszy się wśród młodych ludzi nauka języka polskiego, świadczy chociażby liczba uczestników corocznego dyktanda. Każdego roku z najdalszych zakątków Federacji Rosyjskiej przyjeżdża do Moskwy kilkaset osób.

Nie wszyscy uczący się naszego języka mają polskie korzenie. Bardzo często są to osoby zainteresowane naszą muzyką bądź literaturą. Często także rosyjscy studenci wybierają sobie język polski jako jeden z przedmiotów dodatkowych.