Przed południem PO ma złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie nowelizacji ustawy o TK. Zapowiedział to w radiowej Trójce przewodniczący klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann.

Jego zdaniem, nowelizacja jest niezgodna z ustawą zasadniczą - z artykułem 9., dotyczącym trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, które nie mogą nawzajem na siebie wpływać. Neumann przypomniał inny artykuł, który stanowi, że konstytucja jest aktem najwyższym i z niej wywodzą się przepisy.

Nowelizacja ustawy o TK zakłada między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym, czyli 13 z 15 sędziów. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd - zwykłą większością. Rozpatrywanie przez TK wniosków ma następować według kolejności wpływania do Trybunału.

Wczoraj prezydent podpisał nowelizację, a następnie opublikowano ją w Dzienniku Ustaw.