"Utrzymujemy w ryzach wskaźniki - przede wszystkim wysokość deficytu. Mam nadzieję, że również w czasie realizacji tego budżetu będą jeszcze lepsze wyniki niż tutaj zakładane, dlatego że rozpoczynamy również ten program, o którym mówiliśmy w kampanii - uszczelniania wpływów podatkowych, przede wszystkim z VAT-u" - poinformowała premier.

To uszczelnianie jest procesem, który będzie wymagał głębokiej reformy służb nadzorowanych przez Ministerstwo Finansów i resort już nad tym pracuje, dodała.

"Z naszego przekonania wynika, że przyjęte przez nas założenia do budżetu są realne do osiągnięcia i, tak jak mówiłam, być może, że wyniki będą jeszcze lepsze" - podsumowała premier.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przewidujący, że deficyt wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%. Zgodnie z zapowiedziami, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB.

Rada Ministrów podkreśliła, że najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in. wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

"W tej chwili szacujemy, że z tych dwóch podatków ok. 6-8 mld zł do budżetu dodatkowo może wpłynąć. Podatek bankowy jest już procedowany i zapewne wejdzie w życie niebawem, natomiast jeżeli chodzi o podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, ustawa jest przygotowana, ale ponieważ jest duże zainteresowanie środowisk, będziemy go jeszcze konsultować" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla radiowej Jedynki.

Dodatkowo - jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) - na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9,23 mld zł. W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4,8 mld zł, a wpływy z cła w wysokości 3,03 mld zł. Rząd szacuje, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221,33 mln zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł.