Poseł PiS Marek Ast reprezentujący przed Trybunałem Konstytucyjnym polski parlament odpowiadał na pytania sędziów dotyczące nowelizacji ustawy o TK. Trybunał orzekł, że pięć kluczowych przepisów noweli jest niezgodnych z ustawą zasadniczą, m. in. ten mówiący o możliwości "wygaszenia" kadencji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Trybunału. I to właśnie pytanie o długość kadencji przewodniczącego wystawiło erudycję posła Asta na nie lada próbę. Tymczasem aktualnie nie ma przepisów, które mówiłyby, że funkcja prezesa TK jest kadencyjna, tym samym nie można skrócić kadencji prezesa - orzekł Trybunał.