Poseł PiS Jacek Sasin uważa, że Sejm powinien uzupełnić skład Trybunału Konstytucyjnego nie czekając na orzeczenie Trybunału w sprawie obowiązującej ustawy.

Wczoraj pięciu kandydatów zgłoszonych przez PiS uzyskało rekomendację sejmowej komisji sprawiedliwości. Poseł Jacek Sasin podkreśla, że są to wybitni prawnicy i osoby spełniające wszelkie warunki do tego, żeby w Trybunale zasiadać. "Są to przede wszystkim osoby dające rękojmię tego, że Trybunał stanie się miejscem, gdzie zgodność ustaw z Konstytucją będzie rozpatrywana na gruncie prawnym, a nie politycznym"- mówi.

Zdaniem posła PiS, wydana przez Trybunał decyzja o zabezpieczeniu postępowania i wezwanie Sejmu do niewybierania nowych sędziów przed wydaniem orzeczenia w sprawie czerwcowej ustawy, jest absurdalna. "Widać wyraźnie, że Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Rzeplińskiego stał się częścią opozycji politycznej w Polsce" - dodał Jacek Sasin.
Zdaniem posła PiS Sejm powinien wybrać dzisiaj pięciu sędziów, ponieważ jakiekolwiek byłoby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to nie odnosi się ono do samego wyborów kandydatów na sędziów.


Wybór sędziów jest jednym z punktów dzisiejszych głosowań w Sejmie, które miały zacząć się o 16. Przed południem posłowie opozycji zażądali jednak zamknięcia posiedzenia, zwołania Konwentu Seniorów i rozpisania nowego posiedzenia, zgodnie z Regulaminem Sejmu. Domagali się też między innymi, by głosowanie było poprzedzone dyskusją na temat zaproponowanych przez PiS kandydatur. Marszałek Sejmu ogłosił piętnastominutową przerwę, która potem była przedłużana aż do komunikatu, że posiedzenie zostanie wznowione dopiero o 16.00.