Premier Beata Szydło zapewnia, że będzie konsekwentnie przedstawiać polskie stanowisko podczas posiedzenia Rady Europejskiej, poświęconego imigrantom .

"Chcemy angażować się w pomoc humanitarną, jesteśmy solidarni w tych rozwiązaniach, które dotyczą pomocy humanitarnej dla imigrantów, chcemy żeby były wzmocnione zewnętrzne granice strefy Schengen" - mówiła premier przed wylotem do Brukseli. Poinformowała, że jeszcze przed szczytem Unia Europejska-Turcja (pocz. o 16.00) będzie rozmawiać z szefami rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Kolejnym przystankiem pani premier po Brukseli będzie Paryż, gdzie rozpoczyna się szczyt klimatyczny, poświęcony globalnemu porozumieniu o redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polska już jest związana zobowiązaniami unijnymi w tym zakresie, znacznie bardziej ambitnymi, niż w reszcie świata . "Te wszystkie zobowiązania muszą być solidarnie podejmowane, przez kraje nie tylko europejskie, ale przez największe gospodarki światowe" - powiedziała Beata Szydło.

Reklama

"Dla nas, dla Polski ważne są dwie kwestie:oczywiście ochrona klimatu, ale jednocześnie w takim zakresie i stopniu, który nie będzie uderzał w polską gospodarkę" - dodała premier.