Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że OFE nadal będą funduszami wysokiego ryzyka. Tak dzisiejszą decyzję Trybunału komentuje w rozmowie z IAR wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE Paweł Pelc. Sędziowie uznali między innymi, że przekazanie do ZUS-u ponad połowy oszczędności zgromadzonych w Funduszach i brak możliwości inwestowania w obligacje Skarbu Państwa jest zgodne ustawą zasadniczą.

Paweł Pelc zaznaczył, że swoim wyrokiem Trybunał pokazał, że jeśli chodzi o kształtowanie systemu emerytalnego, to granice swobody ustawodawcy są bardzo daleko idące. Istnieje więc ryzyko, że także w przyszłości Sejm może dokonywać najróżniejszych przekształceń w systemie emerytalnym w reakcji na zmieniającą się sytuację. Ubezpieczeni nie mogą więc mieć pewności, co czeka ich przyszłe emerytury - podkreślił rozmówca Informacyjnej Agencji Radiowej.

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z ustawą zasadniczą najważniejsze z zaskarżonych przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz zmian w systemie emerytalnym dokonanych przez rząd Donalda Tuska. Za niezgodny z Konstytucją uznał jedynie zakaz reklamy OFE.

Sędzia Marek Zubik, uzasadniając wyrok wyjaśniał, że taki zakaz jest niezgodny z konstytucyjną zasadą wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.