Projekt odpowiednich poprawek do ustawy „O informacji” trafił już do Dumy Państwowej.

Według radia Echo Moskwy, przepisy będą regulowały wymianę informacji między firmami, instytucjami państwowymi, organizacjami a nawet naukowcami. Rozgłośnia twierdzi, że pracownik naukowy rosyjskiej uczelni, jeśli będzie chciał korespondować ze swoim zachodnim kolegą, powinien zwrócić się z prośbą o zgodę do odpowiedniego organu. W innym przypadku zapłaci grzywnę sięgającą kilkuset tysięcy rubli. Osoby prawne za złamanie przepisów zapłacą karę nawet do 10 milionów rubli, to jest równowartość około 150 tysięcy euro.

Pod projektem nowych przepisów podpisali się deputowani trzech frakcji: rządzącej Jednej Rosji, partii komunistycznej i Sprawiedliwej Rosji. Jak tłumaczą autorzy dokumentu, ograniczenie kontaktów z Zachodem ma związek z troską o bezpieczeństwo gospodarczych interesów Rosji.