Zły stan techniczny budynków i słabe zabezpieczenie maszyn to najczęściej wykrywane nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że niepełnosprawni w takich zakładach mogą być narażeni na liczne niebezpieczeństwa - mówi IAR rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska.

Podkreśla, że w wielu zakładach brakuje oznakowania miejsc niebezpiecznych, maszyny nie są wyposażone w urządzenia ochronne, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inspektorzy zwracają też uwagę na niesporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.

Niektórym pracodawcom wydaje się, że skoro mają już status zakładu pracy chronionej, to nie muszą podejmować kolejnych modernizacji - zwraca uwagę Danuta Rutkowska. Dodaje, że spora liczba pracodawców nie zakupuje nowych technologii, nie unowocześnia też maszyn, które już posiada.

Zdarzają się też, choć już w mniejszej skali nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy. Chodzi zwłaszcza o przepisy o czasie pracy czy wypłaty wynagrodzenia.