Rekord w liczbie imigrantów, którzy w ciągu jednego dnia przybyli Wiednia.

Według policji, wczoraj do austriackiej stolicy przyjechało 3650 uchodźców. Wczoraj węgierskie służby pozwoliły imigrantom przebywającym w Budapeszcie na dalszą podróż na Zachód.

Głównie Syryjczycy, ale także obywatele Kosowa, Iraku i Afganistanu byli wczoraj witani przez liczną społeczność muzułmańską zamieszkującą Wiedeń, ale też zwykłych Austriaków.