System ochrony zdrowia w Polsce źle funkcjonuje i wymaga korekty - uważa Lider Stowarzyszenia Nowoczesna, Ryszard Petru. Na konferencji przez Ministerstwem Zdrowia powiedział, że przykładem złej organizacji opieki zdrowotnej są programy lekowe, bo pacjenci są niepotrzebnie hospitalizowani, aby otrzymać leki.

Na konferencji był obecny Paweł Marmurowicz, który od 10 lat choruje na Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa. Po leki, które sam sobie podaje, musiał co miesiąc jechać kilkadziesiąt kilometrów do szpitala. Wielokrotnie prosił NFZ o możliwość zgłaszania się do szpitala raz na kwartał. Powiadomił też prokuraturę o stosowaniu zbędnych procedur medycznych i niegospodarności. W efekcie stracił leczenie.

Lider Nowoczesnej złożył w tej sprawie pismo w biurze podawczym resortu zdrowia.

Zdaniem Petru, receptą na uzdrowienie ochrony zdrowia jest miedzy innymi likwidacja marnotrawstwa pieniędzy, upowszechnienie profilaktyki oraz dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne.