Senacka komisja ws. tzw. ustawy o pomocy frankowiczom pójdzie w kierunku przywrócenia jej pierwotnego kształtu. "Takie rozwiązanie było konsultowane z bankami i realne"- mówił gość radiowej Jedynki, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Ustawa uchwalona na początku sierpnia przez Sejm będzie rozpatrywana dzisiaj przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Marszałek Borusewicz podkreślał, że zapisy ustawy, przewidujące równy podział kosztów przewalutowania kredytów bankowych między klientów i banki, były opracowane ze specjalistami."I koszty te są do udźwignięcia dla banków, te wyższe- nie"- argumentował. Przy zysku w tym roku na poziomie 20 mld złotych, banki musiałyby wyłożyć 22 mld złotych na klientów z kredytami walutowymi.

Na początku sierpnia Sejm niespodziewanie przyjął nowe regulacje wraz z niekorzystną dla banków poprawką SLD, zgodnie z którą koszt przewalutowania kredytu w 90 procentach musiałyby pokryć banki. Pierwotnie miało to być 50 procent. Taka decyzja Sejmu wywołała panikę na warszawskiej giełdzie. Akcje banków straciły od kilku do nawet 20 procent.
Ustawa teraz będzie rozpatrywana przez Senat na posiedzeniu rozpoczynającym się 2 września. Autorzy ustawy w jej pierwotnym kształcie liczą na to, że w izbie wyższej uda się powrócić do zapisów sprzed głosowania w Sejmie.