Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził prawidłowość przetargu na dostawę drukarek dla ZUS

"Warszawski Sąd Okręgowy ostatecznie oddalił 18 sierpnia 2015 r. odwołanie Spółki Galaxy dotyczące przetargu na dostawę dla ZUS drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z 45 miesięcznym serwisem. Tym samym umowa z 16 kwietnia 2015 r. zawarta przez ZUS z firmą Medenit S.A. (dawniej Teneo Systems Sp. z o.o.) jest ważna" - poinformował zakład.

Według przedstawicieli ZUS, w ten sposób obniżono trzykrotnie koszta wydruku i zaoszczędzono 41 mln zł. Zgodnie z uzasadnieniem sądu, spółka Galaxy wnosząc skargę na orzeczenie KIO, dążyła do ponownego rozpoznania tych samych okoliczności. Tym samym merytorycznie potwierdzona została prawidłowość działania ZUS w zakresie wyboru wykonawcy (MEDENIT S.A.), który od dnia 16 kwietnia br. bez żadnych zastrzeżeń wykonuje dla ZUS dostawy i usługi objęte przedmiotowym zamówieniem.