Etiopia jest kolejnym krajem, który odwiedza Barack Obama podczas swojej podróży do Afryki. Amerykański prezydent stara się wzmocnić partnerstwo USA z tym państwem, co jest ważne dla zwalczania zagrożeń w tej części świata.

Barack Obama w rozmowie z etiopskimi liderami zachęcał ich do wzmacniania procesów demokratycznych i poszanowania praw człowieka. Chwalił za wprowadzone reformy gospodarcze, które przyciągnęły zagraniczne inwestycje. Podkreślał, że pod tym względem kraj ten może być w Afryce przykładem dla innych. Analizował również problem konfliktu w Sudanie Południowym, gdzie trwa wojna domowa. Etiopia stoi na czele państw, które starają się rozwiązać ten problem.

Stany Zjednoczone oferują daleko idąca pomoc, ale Obama zaznaczają, że w przypadku braku możliwości osiągnięcia pokoju, konieczne będzie wprowadzenie sankcji. Dodał, że nie przewiduje możliwości użycia amerykańskiego wojska, a chce się skupić na drodze dyplomatycznej.

Dziś Barack Obama wygłosić specjalne przemówienie podczas szczytu krajów Unii Afrykańskiej.