Tak o byłym ministrze zdrowia powiedział Mariusz Gujski - ekspert ochrony zdrowia. Wczoraj trzech ministrów podało się dymisji, między innymi szef resortu zdrowia. Ma to związek z tzw. aferą taśmową.

- Minister Bartosz Arłukowicz posługiwał się jedynie technikami piarowskimi - dodał rozmówca.

Według Mariusza Gujskiego, minister Arłukowicz niczego dobrego nie zrobił ani dla systemu ochrony zdrowia, ani dla chorych.

- Był ministrem showmanem, z dużą łatwością manipulował opinią publiczną przy użyciu sztuk piarowskich i pustych haseł- mówi. Podkreśla, że to jest bardzo łatwo zrobić, ale jest to niezwykle nieodpowiedzialne. Według niego, Arłukowicz "okopał się w twierdzy, gdzie w sposób arogancki i bez dialogu prowadził swoją nieudaną politykę zdrowotną".

Mariusz Gujski dodaje, że nowy minister zdrowia powinien mieć szacunek do drugiego człowieka. Powinien być życzliwy ludziom, otwarty na problemy pacjentów, pielęgniarek i lekarzy. W każdym ugrupowaniu takie osoby są - przekonuje.

Działania ministra zdrowia krytykuje całe środowisko lekarskie: Naczelna Rada Lekarska i Ogólnopolski związek Zawodowy Lekarzy.