Parlament Europejski stwierdził, że Rosja utraciła zaufanie Europy i status strategicznego partnera. Stan relacji Unii Europejskiej z Rosją poddano krytyce w rezolucji przyjętej przez Europarlament.

Strategiczne partnerstwo musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu prawa międzynarodowego - stwierdzili posłowie w rezolucji. Ich zdaniem, Rosja świadomie nie szanuje tych zasad, czego dowodem jest bezpośrednie zaangażowanie w konflikt zbrojny przeciw Ukrainie, aneksja Krymu i naruszenie integralności terytorialnej Gruzji. Zagrożeniem bezpieczeństwa Europy są także prowokacyjne manewry wojskowe i publiczne groźby ataków.

Parlament uważa za konieczne zawieszenie współpracy z Rosją w sektorze obrony z uwagi na jej agresywną postawę. Europarlament wezwał państwa członkowskie do zachowania jednomyślnego stanowiska wobec Moskwy. Zdaniem posłów, wznowienie współpracy może nastąpić pod warunkiem, że Rosja „uszanuje integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, w tym Krymu i w pełni wdroży porozumienia mińskie”.

Europarlament ponownie wezwał Rosję do bezzwłocznego zwrócenia wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego, który rozbił się pod Smoleńskiem.