Podkarpacki baron PZPN zdyskwalifikowany na 10 lat. O Kazimierzu Greniu stało się głośno, gdy podczas meczu reprezentacji Polski i Irlandii w Dublinie został zatrzymany przez irlandzką policję.

Miał handlować przed stadionem biletami, pochodzących z puli biletów przeznaczonych dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej uznała winę Kazimierza Grenia i nałożyła na niego karę 10 lat zakazu zasiadania we władzach PZPN. Komisja Dyscyplinarna oparła się na treści zebranych dokumentów, pisemnych i ustnych zeznań świadków oraz wyjaśnień samego zainteresowanego. Do sprawy nie włączono akt sprawy karnej, która toczyła się przed irlandzkim sądem, ponieważ Kazimierz Greń sprzeciwił się ujawnianiu akt tej sprawy. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Reklama