Posłowie nie zajmą się projektem ustawy o związkach partnerskich. Za wprowadzeniem tego punktu było 146 posłów, 215 było przeciwko, 24 osoby wstrzymały się od głosu. Nie głosowało 75 posłów.

Wśród posłów PO za rozpatrzeniem projektu ustawy o związkach partnerskich były 103 osoby, m.in. Stefan Niesiołowski, Rafał Grupiński i Cezary Grabarczyk. Przeciwko głosowało 45 posłów z PO, m.in. Marek Biernacki, Elżbieta Radziszewska, Lidia Staroń. Wstrzymało się 23 posłów, wśród nich Radosław Sikorski i Jan Tomaszewski.

Wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie z PiS byli przeciwko rozpatrzeniu projektu (121 osób), nikt z tego ugrupowania nie wstrzymał się od głosu. Podobnie było w PSL (26 osób) i ZP (14 osób).

Z kolei cały klub SLD głosował za rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt (28 posłów), podobnie koło RP (8 posłów).

Wśród posłów niezrzeszonych 7 było za rozpatrzeniem projektu (m.in. Anna Grodzka, Ryszard Kalisz i Wanda Nowicka), 9 głosowało przeciwko (np. Adam Hofman, Mariusz Kamiński, Marzena Wróbel), a jedna osoba wstrzymała się od głosu (Marek Poznański).

Projekt wpłynął do Sejmu w styczniu 2013 r. Przeznaczony był zarówno dla par hetero-, jak i homoseksualnych. Przewidywał, że związek partnerski byłby zawierany, jeśli dwie pełnoletnie osoby jednocześnie złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w taki związek.

Swoje wzajemne uprawnienia lub zobowiązania o charakterze majątkowym lub osobistym partnerzy określaliby w umowie związku partnerskiego zawartej w formie aktu notarialnego. Projekt przewidywał możliwość zawarcia wspólnoty majątkowej. Partnerzy byliby uprawnieni m.in. do wspólnego rozliczania się z podatku PIT, dziedziczenia po sobie jak małżonkowie, uzyskania zabezpieczenia społecznego po zmarłym partnerze (np. ubiegania się o rentę rodzinną w razie śmierci partnera) i do wstąpienia po nim w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

Projekt dawał ponadto prawo do pochowania zmarłego partnera i odmowy składania zeznań w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i podatkowym.

Podczas konferencji zorganizowanej po głosowaniu Wincenty Elsner (SLD) zadeklarował, że projekt ten będzie jednym z pierwszych, który jego ugrupowanie złoży w przyszłym Sejmie.

Przypomniał, że koalicja PO-PSL od początku rządów nie dopuszcza do uchwalenia, a w ostatnim czasie nawet do dyskusji na temat ustawy o związkach partnerskich. Podkreślił, że rozwiązania te nie są przeznaczone tylko dla par jednopłciowych, czekają na nie również pary heteroseksualne.

"Przez to, że jeszcze w tej kadencji zaczniecie prace nad związkami, nie stracicie wyborców" - przekonywała rządzących prezeska Kampanii Przeciw Homofobii Agata Chaber. Jak dodała, ostatnie wybory pokazały, że społeczeństwo chce zmian, a jedną z takich zmian jest legalizacja związków partnerskich.

Przypomniała o referendum w Irlandii, gdzie w sobotę obywatele opowiedzieli się za legalizacją małżeństw jednopłciowych. "My jesteśmy przez polityków, zwłaszcza konserwatywnych, okłamywani, że Polska nie jest gotowa na związki partnerskie, nie mówimy nawet o równości małżeńskiej. To nie jest prawda, Polska jest gotowa" - przekonywała Chaber.

Zwróciła uwagę, że w Irlandii wszystkie partie polityczne, również konserwatywne, wspierały kampanię na rzecz legalizacji jednopłciowych małżeństw. A to dlatego - jak podkreśliła - że miłość, szacunek dla bliźniego, poszanowanie czyjejś godności to esencja wartości katolickich i chrześcijańskich.

Była to kolejna próba zalegalizowania związków partnerskich w Polsce. W grudniu zeszłego roku Sejm nie zgodził się na włączenie do porządku obrad projektu dotyczącego tej kwestii, złożonego przez Twój Ruch. Projekt był podobny do tego, który przygotował SLD; przewidywał m.in. możliwość zawarcia związku parom hetero- i homoseksualnym; nie pozwalał na adopcję dzieci.

Wcześniej, w styczniu 2013 r. Sejm odrzucił trzy projekty ustaw dotyczących związków partnerskich - zarówno złożony przez PO, jak i dwa autorstwa ówczesnego Ruchu Palikota i SLD.

W styczniu br. ówczesna minister w kancelarii premiera, obecnie rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiadała, że klub PO w niedługim czasie zajmie się projektem ustawy w sprawie związków partnerskich. Projekt ustawy o umowie partnerskiej jest gotowy od kilku miesięcy; opracowali go wspólnie poseł Artur Dunin i wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Dunin był również autorem projektu PO odrzuconego dwa lata temu.