"Polityka pieniężna powinna nadal reagować na zmienne dane i uwarunkowania. Narodowy Bank Polski (NBP) powinien być gotowy do dalszego podwyższenia stóp procentowych, w razie konieczności, aby obniżyć inflację do celu do końca 2025 r." - czytamy w komunikacie po zakończeniu misji Funduszu w Polsce.

MFW podał, że oczekuje, iż inflacja w Polsce osiągnie dopuszczalny zakres wahań celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.) dopiero na koniec 2025 r.

"Rada Polityki Pieniężnej (RPP) właściwie podwyższyła stopy w 2021-2022 i utrzymuje główną stopę na poziomie 6,75% od października 2022 r. To zacieśnienie polityki było efektywne w zakresie osłabienia aktywności gospodarczej poprzez kanał stóp procentowych i kredytu. Jednakże trudno jest przewidzieć wpływ dotychczasowego zacieśnienia oraz wynikające z niego tempo dezinflacji. Dlatego polityka pieniężna powinna nadal reagować na zmienne dane i uwarunkowania" - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę strukturalny niedobór siły roboczej w Polsce, spowolnienie wzrostu płac może odbywać się wolniej od oczekiwań, osłabiając tempo dezinflacji, wskazał Fundusz.

"Nawet jeśli inflacja cen żywności i energii będzie nadal spadać, RPP powinna wznowić zacieśnianie polityki pieniężnej, jeśli kluczowe wskaźniki - dynamika inflacji bazowej, wzrost płac i gospodarka - nie spowolnią zgodnie z prognozami. Dodatkowego zacieśnienia polityki pieniężnej może wymagać także nowa ekspansja fiskalna" - napisano w komunikacie.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

(ISBnews)