Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk był przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Chodzi o śledztwo w sprawie wydania VIP-om zezwoleń na broń, bez konieczności zdawania egzaminów.

Minister sprawiedliwości jest w gronie kilkunastu osób, które w 2012 roku miały otrzymać pozwolenie na broń z obejściem przepisów. Część śledztwa w tej sprawie przekazano do Ostrowa, aby uniknąć podejrzeń o stronniczość.

"Cezary Grabarczyk przesłuchiwany był w charakterze świadka" - mówi zastępca Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Janusz Walczak. Zgromadzone materiały podają w wątpliwość to, czy podczas egzaminu zachowano wymagane procedury - dodał.

Takie zezwolenia miała wydawać łódzka komenda policji. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już trzech wysokich rangą policjantów Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi, w tym członek komisji egzaminującej Cezarego Grabarczyka.