Przed Wielkanocą w świątyniach katolickich i prawosławnych przygotowywane są symboliczne Groby Pańskie, przy których których wierni przeżywają śmierć, a potem zmartwychwstanie Zbawiciela.

To miejsca, w których w Wielki Piątek wystawia się Najświętszy Sakrament. Groby Chrystusa w tych dwóch wyznaniach nieznacznie, ale jednak się od siebie różnią.

Jak mówi Justyna Laskowska-Otwinowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego katolicy umieszczają w nich rzeźbę Jezusa, a prawosławni - tak zwaną płaszczenicę, czyli wymalowany na płótnie obraz, przedstawiający zmarłego Zbawiciela. W katolicyzmie w czasie rezurekcji kapłan zabiera monstrancję z Grobu i wraz z procesją okrąża kościół raz lub trzy razy. W prawosławiu natomiast płaszczenica jest zabierana i wynoszona za "carskie wrota".

Przy Grobach Pańskich w wielu miejscach kraju honorową wartę pełni Straż Grobowa. Najczęściej jej członkami są strażacy, ale zdarza się, że w danej parafii istnieje jakiś szczególny zwyczaj, związany ze Strażą Grobową. Na przykład, w kilku wsiach w Wielkopolsce grobu pilnują Turki wielkanocne - młodzi mężczyźni, ubrani w piękne, orientalne stroje, co jest tradycją sięgającą najpewniej czasów wojen Polski z Turcją i szlacheckich pielgrzymek do Ziemi Świętej.

Reklama