Hiszpański Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie unieważnił listopadowe referendum niepodległościowe w Katalonii. Sędziowie uznali, że region nie ma uprawnień do organizowania tego typu głosowań. Trybunał unieważnił też prawo o plebiscytach, na którego mocy przeprowadzono referendum.

W niewiążącym plebiscycie wzięło udział 2 miliony 250 tysięcy osób - 44 procent uprawnionych. Zdecydowana większość - 80 procent - opowiedziała się za utworzeniem przez Katalonię własnego państwa. 12 sędziów Trybunału zgodnie uznało, że kataloński rząd nie miał uprawnień do przeprowadzenia tego referendum i organizując go działał wbrew konstytucji.

Po ogłoszeniu przez Trybunał werdyktu kataloński rząd poinformował, że jedyną drogą, jaka mu pozostała, by zapytać o przyszłość regionu jego mieszkańców, są wybory do lokalnego parlamentu. Elekcja odbędzie się 27 września. Na zwycięstwo w niej liczą partie opowiadające się za niepodległością Katalonii.