Ważne deklaracje papieża i patriarchy Konstantynopola. Przebywający z wizytą w Turcji Franciszek mówił o woli komunii Kościoła katolickiego z Kościołami prawosławnymi.

Ojciec Święty wziął udział w liturgii w soborze świętego Jerzego w Stambule wraz z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Po ceremonii obaj odczytali swoje przesłania. Papież przypomniał, że do wspólnej modlitwy z Bartłomiejem I dochodzi po 50 latach od spotkania Pawła VI z patriarchą Atenagorasem. Franciszek podkreślił, że pełna komunia nie oznacza "ani uległości, ani wchłonięcia", ale akceptację wszystkich darów.

"Chcę zapewnić każdego z was, że Kościół katolicki, aby osiągnąć upragniony cel pełnej jedności, nie zamierza narzucać żadnych wymogów, poza wyznawaniem wspólnej wiary i abyśmy byli gotowi do poszukiwania razem, w świetle nauczania biblijnego i doświadczenia pierwszego tysiąclecia, sposobów którymi można by zapewnić niezbędną jedność Kościoła w obecnych warunkach." - powiedział Franciszek.

Papież zaznaczył, że wspólna komunia obu Kościołów będzie wynikiem braterskiej miłości. "Jedyną rzeczą, jakiej pragnie Kościół katolicki i do czego dążę jako Biskup Rzymu, Kościoła, który przewodzi w miłości, jest komunia z Kościołami prawosławnymi" - stwierdził Franciszek.

Papież podkreślił również, że zarówno katolicy, jak i prawosławni są wezwani do pokonywania "globalizacji obojętności" wobec ubogich. Kolejną dziedziną współpracy zaproponowaną przez Ojca Świętego jest wspólne głoszenie orędzia pokoju w obliczu konfliktów w wielu częściach świata. Franciszek dodał, że to młodzi nakłaniają oba Kościoły do pełnej komunii.

W swoim przesłaniu patriarcha Bartłomiej nazwał Franciszka "posłańcem miłości, pokoju i pojednania". Dodał, że katolicy dają prawosławnym nadzieję, że zbliżenie między Kościołami będzie kontynuowane na "solidnych fundamentach".

We wspólnym przesłaniu Bartłomiej I i Franciszek zapewniają o "stałej i szczerej woli zintensyfikowania wysiłków, by osiągnąć jedność". Podkreślają konieczność konstruktywnego dialogu z islamem na rzecz pokoju. Papież i prawosławny patriarcha wyrażają również zaniepokojenie w związku z sytuacją w Syrii, Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Nie możemy pogodzić się z Bliskim Wschodem bez chrześcijan - napisali.

Zapewnili również o wspólnej modlitwie na rzecz pokoju na Ukrainie. Franciszek i Bartłomiej I zaapelowali o używanie środków zgodnych z prawem międzynarodowym.