Nikt nie może kupić sobie zbawienia, ponieważ jest ono darem. Papież Franciszek przypomniał o tym w czasie spotkania z wiernymi na Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która jest we Włoszech dniem wolnym od pracy. Zapowiedział, że zgodnie z tradycją uda się po południu na Plac Hiszpański, by modlić się u stóp figury Matki Bożej.

W obliczu miłości, miłosierdzia i łaski wlanych w serca ludzi, przypominają się słowa słowa Jezusa: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, podkreślił papież. Również zbawienie jest darmowym darem, dodał, po czym stwierdził, że skoro wszystko zostało nam darowane, wszystko musimy zwrócić. W jaki sposób? Pozwalając, aby Duch Święty uczynił z nas dar dla innych: byśmy stali się narzędziami gościnności, pojednania i przebaczenia.

Po modlitwie Franciszek zapowiedział, że popołudniu uda się do bazyliki Matki Bożej Większej i na Plac Hiszpański, by modlić się u stóp figury Niepokalanej. Ustawiona ona została w grudniu 1857 roku, trzy lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Zwyczaj składania tam kwiatów i modlitwy papieża sięga połowy XX wieku.