W liczeniu wyników drugiej tury wyborów samorządowych zostanie wykorzystany system informatyczny. Taką decyzję podjęła po przeprowadzeniu testów Państwowa Komisja Wyborcza.

Przewodniczący PKW Stefan Jaworski poinformował, że decyzję tę podjęto na podstawie testów i po konsultacjach z informatykami. Zdecydowana większość komisarzy wyborczych również opowiedziała się za zastosowaniem systemu informatycznego. Stefan Jaworski dodał, że system działa "w zasadzie sprawnie", ale występują mankamenty.

Dlatego PKW nakazała obwodowym komisjom, by w przypadku pojawienia się problemów przy sporządzaniu projektu protokołu, niezwłocznie przystąpiły do robienia go ręcznie. Gdyby protokół głosowania został sporządzony w systemie informatycznym, a nie byłoby możliwości przesłania go do miejskiej lub okręgowej komisji wyborczej, to komisja powinna zapisać dane z protokołu na nośniku elektronicznym i przekazać go komisji wyższego szczebla.

Po pierwszej turze wyborów samorządowych doszło do awarii systemu informatycznego, przez co liczenie głosów trwało sześć dni.

30 listopada wybory będą mieć znacznie mniejszy zasięg i mniej skomplikowaną procedurę. Wybierać będziemy jedynie prezydentów, burmistrzów i wójtów w tych miejscowościach, gdzie w pierwszej turze żaden kandydat nie uzyskał ponad 50 procent poparcia.