Nie ma pozwu do unijnego Trybunału, jest tylko jedno upomnienie wysłane do Polski. Komisja Europejska przedstawiła dziś pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim, które ignorują unijne przepisy. W sumie pozwane zostały 4 państwa. Polska na ostatniej prostej ich uniknęła.

Tym razem na cenzurowanym znalazły się - Grecja, Irlandia, Austria i Hiszpania, którą Komisja pozwała do Trybunału aż trzykrotnie. Polski nie ma w tej grupie, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja Europejska już miała ją na celowniku. Chciała pozwać Warszawę za niewdrożone w pełni przepisy dotyczące praw pasażerów autobusów i autokarów. Chodzi o odszkodowania, lub zwrot kosztów w przypadku znacznego opóźnienia lub odwołania kursu. W ostatnim momencie tę sprawę wykreślono z listy.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało Polskie Radio, że przekazało informacje dotyczące stanu wdrożenia przepisów. A rzecznik Komisji Europejskiej Jakub Adamowicz poinformował, że wyjaśnienia przysłane z Polski zostały zaakceptowane przez Brukselę.
Nie oznacza to, że sprawa jest zamknięta, Komisja będzie sprawdzać, czy unijne przepisy w tej sprawie już obowiązują w Polsce.


Jeśli chodzi o pozostałe decyzje, to Komisja Europejska wysłała dziś jeszcze 32 upomnienia do unijnych krajów domagając się wdrożenia przepisów, w tym jedno do Polski. Chodzi o przepisy dotyczące zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Warszawa ma dwa miesiące na wyjaśnienia i zapewnienie, że je wdroży. Jeśli tego nie zrobi, Komisja skieruje pozew do Trybunału.