System informatyczny obsługiwany przez PKW jest już w pełni sprawny. Komisja poinformowała o tym w komunikacie, powołując się na informację od firmy Nabino, do której ów system należy. Informację potwierdziło też Krajowe Biuro Wyborcze.

Wczoraj PKW musiała na kilka godzin wstrzymać liczenie głosów w niektórych obwodach wyborczych. Oficjalnym powodem były problemy z wydrukiem protokołów. Przedstawiciele Komisji zapowiadali potem, że komisje zaczną ręcznie liczyć głosy, jeśli sprawność systemu nie zostanie przywrócona.

Również wczoraj Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła, że zbada, jak PKW wydawała pieniądze na obsługę informatyczną wyborów.