Jeśli się gdziekolwiek przeprowadzać, to najlepiej do Canberry - stolicy Australii. Okolice tego miasta zostały ocenione jako najwygodniejsze do życia przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W pierwszej dziesiątce wygodnych miejsc znalazły się też inne australijskie miasta: Sydney, Melbourne i Perth. Wysoko uplasowały się amerykańskie rejony w New Hampshire i Minnesocie.

W analizie obejmującej 362 regiony 34 krajów członkowskich OECD brano pod uwagę dziewięć czynników, między innymi zatrudnienie, zdrowie czy dostęp do publicznych usług.

W porównaniu poszczególnych krajów Polska wypada dość słabo; znalazła się na liście w tej samej grupie państw co Meksyk, Słowacja, Turcja czy Węgry. Polska ma bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o edukację, niezłe pod względem bezpieczeństwa, ale fatalne jeśli chodzi o zarobki, warunki mieszkaniowe czy środowisko.