Kolejny efekt Tuska? Po wyborze Polaka na funkcję szefa Rady Europejskiej, w Polsce polepszyły się nastroje społeczne.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że co trzeci obywatel sądzi, iż sytuacja naszego kraju zmierza w dobrym kierunku. W porównaniu z poprzednim badaniem - gdy Donald Tusk był jeszcze premierem - odsetek optymistów wzrósł aż o 12 punktów procentowych.

Niemal o tyle samo (o 13 punktów procentowych) spadła liczba tych, którzy mają przeciwne zdanie. Teraz jest ich 49 procent, a w sierpniu było 62.

W tym samym okresie poprawiły się też oceny sytuacji politycznej. Korzystnie ocenia ją dwa razy więcej osób niż w sierpniu, jednak to ciągle bardzo niski odsetek - 14 procent. Wzrosła też - choć w mniejszym stopniu - ilość pozytywnych ocen naszej sytuacji gospodarczej.

Badanie CBOS przeprowadzono między 11. a 17. września metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej 946 dorosłych Polaków.