W niedzielę 8 czerwca kościół Katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, popularnie nazywaną Zielonymi Świątkami. Jest obchodzona na pamiątkę wydarzenia w Wieczerniku, gdy na zebranych tam apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli wtedy przemawiać w wielu językach oraz otrzymali szczególne dary duchowe - charyzmaty.

Zstąpienie Ducha Świętego, zapowiedziane już w Starym Testamencie, ponownie zostało przepowiedziane już przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, przed Jego Wniebowstąpieniem.

Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła. Uroczystość nazywana jest też "Pięćdziesiątnicą" lub "Pentecoste", ponieważ przypada 7 tygodni (50 dni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc również w niedzielę. Zamyka ona w Kościele okres wielkanocny.

Jest to jedno z najstarszych świąt w kalendarzu liturgicznym, obchodzone już w czasach apostolskich. Od 4. wieku stanowi odrębną uroczystość. Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Często jest także przedstawiany w postaci ognistych języków.

Dzień Zesłania Ducha Świętego jest potocznie zwany Zielonymi Świętami lub Świątkami. W zależności od regionu Polski nazywany jest też sobótką w południowej Polsce lub palinocką na Podlasiu. Według wielu badaczy, święto było pierwotnie związane z przedchrześcijańskimi obchodami święta wiosny - z siłą drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej płodności. Z Zielonymi Świątkami wiąże się wiele ludowych zwyczajów, jak majenie domostw i kościołów gałązkami brzozy oraz wykładanie podwórzy gospodarstw tatarakiem.

Od ponad stu lat Zielone Świątki są w Polsce Świętem Ludowym. Ustanowiono je w 1903 roku we Lwowie podczas Zgromadzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Święto Ludowe wyraża ideały całego chłopskiego stanu, tych wszystkich, którzy trudząc się przy uprawie ziemi, od wieków "żywią i bronią".

Święto Zesłania Ducha Świętego jest w Polsce świętem państwowym, w którym obowiązuje zakaz handlu.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, udzielano chrztu katechumenom, którzy z ważnych powodów nie mogli być ochrzczeni podczas liturgii Wigilii Paschalnej. W średniowieczu istniał zwyczaj, w trakcie odprawiania mszy świętej, rzucania z sufitu kościoła róż oraz innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie - symbol Ducha Świętego.

Obecnie w wielu kościołach w Polsce w wigilię Zesłania Ducha Świętego odbywa się czuwanie i eucharystia, podczas której udzielane są sakramenty chrztu lub bierzmowania.

Zielone Święta w tradycji żydowskiej, czyli Szawuot, przypadają siedem tygodni po Dniu Paschy. Nazywane też Świętem Żniw, upamiętniają nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj. Podczas święta synagogi są przystrajane na zielono.