Proboszcz Katedry Polowej Wojska Polskiego, w której odprawiona zostanie msza św. pogrzebowa generała Jaruzelskiego, odpowiada na pojawiające się zarzuty i pytania na temat ceremonii. Ksiądz pułkownik Robert Mokrzycki w liście do mediów wyjaśnia, dlaczego w intencji generała Jaruzelskiego - człowieka, który przez lata publicznie deklarował swoją niewiarę - zostanie odprawiona Eucharystia.

Ks. Mokrzycki wyjaśnia, że o wstawienniczą modlitwę za zmarłego poprosiła rodzina generała. Jej życzeniem było, aby w dniu pogrzebu Eucharystia była odprawiona właśnie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. "Kościół wobec wspólnoty ludzkiej pełni bezustanną powinność modlitwy, szczególnie za zmarłych. Odpowiada pozytywnie na prośbę żyjących" - napisał proboszcz Katedry Polowej. Ks. Mokrzycki przypomniał również, że Wojciech Jaruzelski w dzieciństwie otrzymał chrzest święty i został włączony do wspólnoty Kościoła.

Ks. Mokrzycki przypomina także, że kilkanaście dni przed śmiercią generał Jaruzelski, z własnej woli odbył spowiedź, uzyskał rozgrzeszenie i żałował za grzechy. "Spełnił tym samym kanoniczne warunki, aby po długiej drodze znów do swego serca przyjąć Jezusa Chrystusa, w ten sposób dać zewnętrze świadectwo powrotu do źródeł życia, do katolickiej wspólnoty wiary" - pisze duchowny.

"Kościół ofiaruje zmarłemu to, co najcenniejsze: odprawioną w jego intencji Eucharystię i wstawienniczą modlitwę do Miłosierdzia Bożego" - podsumowuje ks. Mokrzycki.

Gen. Wojciech Jaruzelski, były I sekretarz KC PZPR, współautor stanu wojennego i pierwszy prezydent III RP zmarł 25 maja po długiej i ciężkiej chorobie.