Opiekunowie niepełnosprawnych po miesiącu kończą protest przed Sejmem. Dziś o 13.30 zwołują konferencję prasową, na której poinformują o powodach swojej decyzji.

Już teraz rozpoczynają likwidację miasteczka namiotowego na skwerze przed gmachem na Wiejskiej. Składanie namiotów i sprzętu może potrwać nawet około 2 dni - jak nieoficjalnie poinformował IAR organizator protestu.

Dziś mija 30. dzień pobytu opiekunów osób niepełnosprawnych przed Sejmem. 30 kwietnia mają się odbyć się rozmowy "okrągłego stołu" w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych oraz systemu pomocy niepełnosprawnym. Protestujący domagali się przeprowadzenia takich rozmów, popierały ich organizacje pozarządowe.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej początkowo miało rozmawiać o świadczeniach tylko z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, niedawno zaproponowano udział w spotkaniu także opiekunom niepełnosprawnych dorosłych protestujących przed Sejmem.

Opiekunowie dorosłych podkreślają, że powinni mieć takie same prawa oraz podobne świadczenia jak opiekunowie dzieci. Jedna z protestujących Danuta Bodzioch mówi, że słuszne jest uwzględnienie w świadczeniach na dzieci ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wysiłków opiekunów w tej sprawie. Natomiast w pozostałych kwestiach, pomiędzy statusem opiekunów dzieci a osób dorosłych, nie ma żadnej różnicy.

Rząd różnicuje sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych od dzieciństwa i opiekunów tych niepełnosprawnych, którzy stracili samodzielność w wieku dorosłym.

Opiekunom dzieci przyznano podwyżkę świadczeń do tysiąca złotych i dojście - do 2016 roku - do poziomu płacy minimalnej, bez względu na dochód rodziny.

Opiekunowie dorosłych otrzymują obecnie 520 złotych, jeżeli dochód nie przekracza 623 złotych na osobę w rodzinie opiekuna i podopiecznego. W lipcu ubiegłego roku opiekunowie utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nie spełniali kryterium dochodowego. Trybunał Konstytucyjny nakazał przywrócić świadczenie.

Protestujący przed Sejmem domagają się przywrócenia świadczenia w wysokości 620 złotych - bo tyle obecnie wynosi podstawowe świadczenie pielęgnacyjne - i dojście do wysokości płacy minimalnej.

W rozmowach przy okrągłym stole, 30 kwietnia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, mają wziąć udział przedstawiciele opiekunów niepełnosprawnych , zarówno dorosłych jak i dzieci, rządu, organizacji pozarządowych i klubów parlamentarnych.