"Niewielu Polaków wierzy w zamach w smoleńsku" - podaje "Rzeczpospolita". Według opublikowanego przez gazetę sondażu około połowa badanych uważa, że tragedię spowodował wypadek.

Zgodnie z opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" sondażem IBRiS Homo Homini, 48 proc. Polaków jest zdania, że tragedię prezydenckiego samolotu w Smoleńsku spowodował wypadek. Alternatywną ocenę przyczyn katastrofy przyjmuje 14 proc. badanych, którzy są zdania, że mamy do czynienia z zamachem. Jednocześnie aż 30 proc. deklaruje brak zdania w tej sprawie, twierdząc, że trudno jest powiedzieć która z wersji jest prawdziwa. 8 proc. stwierdziło, że katastrofa ich nie obchodzi.

Przy okazji sondażu zapytano także o ocenę stopnia wyjaśnienia przyczyn katastrofy w Smoleńsku. Dla 22 proc. sprawa jest już jasna i wszystko zostało w pełni wyjaśnione. 15 proc. uważa, że wyjaśniono tylko część faktów, a 18 proc. jest przekonanych, że resztę faktów poznamy wkrótce. 30 proc. badanych ocenia, że prawdy nigdy nie poznamy.