NIK sprawdzi skuteczność resocjalizacji w zakładach karnych. Na liście jest ośrodek dla niebezpiecznych skazanych w Gostyninie. To tam może być umieszczony wychodzący jutro na wolność zabójca czworga dzieci Mariusz Trynkiewicz.

"Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała (jesienią ubiegłego roku) przeprowadzenie w 2014 roku kontroli readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. NIK sprawdzi czy warunki wykonania kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza prowadzone działania resocjalizacyjne i terapeutyczne oraz pomoc po wyjściu z zakładu karnego redukują u skazanych ryzyko ponownego wejścia w konflikt z prawem oraz ułatwiają im powrót do społeczeństwa" - czytamy w informacji prasowej.

Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak mówi, że Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ma być skontrolowany między innymi pod kątem terapii wobec osadzonych. Chodzi o to, czy jest ona skuteczna i czy zapobiega popełnianiu przestępstw po wyjściu na wolność. Skontrolowane zostaną też warunki do zajęć terapeutycznych i praca osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnątrz zakładu i na zewnątrz.

Jak czytamy w informacji prasowej, NIK zbada (kontrola zostanie przeprowadzona jesienią 2014 roku) m.in.

  • Warunki bytowe osób skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych.
  • Prowadzone działania penitencjarne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz nadzór nad ich realizacją.
  • Prowadzone zindywidualizowane formy oddziaływania na skazanych oraz udzielanie pomocy w ich readaptacji społecznej w trakcie wykonywania kary wieloletniego pozbawienia wolności.
  • Udzielanie pomocy po opuszczeniu zakładu karnego przez instytucje pomocy społecznej i rynku pracy.

Paweł Biedziak informuje na stronie internetowej Izby, że kontrola ma objąć też cały systemu terapii i resocjalizacji wobec więźniów z długoletnimi karami. W tym celu zbadane zostaną również inne zakłady karne, a także Centralny Zarząd Służby Więziennej, a nawet Ministerstwo Sprawiedliwości. NIK zapowiada, że kontrola zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Źródło: IAR, NIK