Amerykański Departament Stanu wydał zalecenia dla kibiców udających się na zimową olimpiadę do rosyjskiego Soczi. Zgodnie z tymi zaleceniami, powinni oni "zachować szczególną czujność dla własnego bezpieczeństwa przez cały czas pobytu". Winni kierować się rozsądkiem i "zachować dyskrecję" korzystając ze środków publicznego transportu.

Zaznaczając, że Zimowe Igrzyska Olimpijskie są pierwszym na tak ogromną skalę wydarzeniem organizowanym w Soczi, zwraca się uwagę, iż infrastruktura medyczna i wydolność miejscowej służby zdrowia mogą okazać się niewystarczające w zderzeniu z masą gości. Podkreślono też, że "opieka medyczna w wielu rosyjskich miastach odbiega zasadniczo od zachodnich standardów". Dlatego też zaleca się opłacenie dodatkowego ubezpieczenia.

Odnosząc się do ostatnich ataków terrorystycznych w Rosji, poradnik stwierdza, że olimpiada "jest atrakcyjnym celem dla terrorystów".

W zaleceniach przypomina się osobom o odmiennej orientacji seksualnej, że w Rosji "obowiązuje zakaz propagandy nietradycyjnych relacji seksualnych" w stosunku do dzieci i prawo obowiązuje także cudzoziemców, mimo, że przepisy nie precyzują definicji słowa "propaganda".