Szef MON zapewnia, że następca generała Waldemara Skrzypczaka będzie kontynuował "wszystkie dobre rzeczy" podjęte przez poprzednika. Siemoniak zapewnił, że to "twardy gość" i na pewno "damy radę" w zetknięciu ze zbrojeniowym lobby.
Reklama

Czesław Mroczek, wiceminister dotychczas odpowiedzialny w resorcie za sprawy socjalne, przejmie kierownictwo nad pionem uzbrojenia i modernizacji.

Waldemar Skrzypczak odpowiadał w MON za zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W ostatnich miesiącach Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała mu dostęp do informacji niejawnych. W listopadzie media ujawniły jego pismo do izraelskiego ministerstwa obrony, w którym przed ogłoszeniem przez MON przetargu wymieniono konkretnego producenta bezzałogowców. Odchodząc z resortu gen. Skrzypczak zapewniał, że jest niewinny. Tłumaczył, że odchodzi, bo nie chce być "obciążeniem dla premiera, rządu i ministra obrony narodowej".