Wrzesień nie przyniósł większych zmian w nastrojach Polaków. Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, większość obywateli uważa, że sprawy kraju zmierzają w niedobrym kierunku, a sytuacja polityczna i gospodarcza jest zła. Zwiększył się natomiast odsetek respondentów oczekujących poprawy sytuacji ekonomicznej.

67 procent uczestników sondażu uznało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, przeciwnego zdania było 19 procent. 53 procent respondentów oceniło sytuację polityczną jako złą, 6 procent jako dobrą, a zdaniem 35 procent nie jest ona ani dobra, ani zła. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, to 46 procent ankietowanych uznało ją za złą, 15 procent za dobrą, a zdaniem 35 procent nie jest ani dobra, ani zła. 45 procent uczestników sondażu uważa jednak, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, 44 - że ani dobrze, ani źle, a 11 procent - że źle.

52 procent ankietowanych nie spodziewa się w najbliższym roku zmiany sytuacji w kraju, 31 procent oczekuje jej pogorszenia, a 11 procent poprawy. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, to 58 procent respondentów uznało, że się nie zmieni, 25 - że się pogorszy, a 8 procent - że się poprawi. 52 procent uczestników sondażu uważa, że w najbliższym roku nie zmieni się sytuacja gospodarcza kraju. 23 procent uznało, że sytuacja się pogorszy, a 17 procent - że się poprawi. Sondaż przeprowadzono w dniach 5-12 września na reprezentacyjnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 911 osób.